Önemli Tarihler

Kongre Tarihi : 27-28 Eylül 2024
Bildiri Gönderim Son Tarihi : 16 Ağustos 2024
Erken Kayıt Bitiş Tarihi : 3 Mayıs 2024

Bildiri Gönderimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

Bildiriler, e-mail adresi aracılığı ile gönderilebilecektir. Bildirilerin burcukocak@rubikonturizm.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu adres dışında başka bir e-mail adresine gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Toplantı da sunulacak bildiriler Deneysel Çalışma, Klinik Çalışma ve Özgün Olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

Her katılımcı, sunucu olarak en fazla 2 bildiri (1 sözlü, 1 poster veya 2 sözlü 2 poster) ile başvuru yapabilir.

Bildiri Son Gönderim Tarihi:  16 Ağustos 2024

Yazım Kuralları
 • Özetler e-mail ile toplanacaktır.
 • Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özet de yer alan tablo veya resim sayısı en fazla 3 adet olmalıdır.
 • Bildiri Başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin içerisinde, bildiri yazarlarının tanınmasına imkan sağlayacak veya çalıştığı kurumları işaret eden hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Yazar, bildiri gönderimi esnasında, çalışmanın Orijinal Araştırma veya Vaka Sunumu mu olduğunu belirtmelidir.
 • Bildiri özetleri aşağıdaki bölümleri içermelidir.

ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR: Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç
CASE REPORTS: Amaç, Olgu, Bulgular, Sonuç

Bildirilerin Değerlendirilmesi
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin toplantı kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.
Sunum Bilgileri

Sözlü Bildiriler

 • Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
 • Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına,
 • Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
 • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına, özen göstermenizi rica ederiz.
 • Sözlü bildirilerin sunulması için 6 dakikalık süre ayrılacaktır. Kongrede sözlü bildiri sunacak olan katılımcılara gerekli teknik donanım sağlanacaktır.

Poster Bildiriler

 • Posterinizi size verilecek olan poster numarasıyla, maksimum 70x100 cm boyutlarında hazırlayarak belirtilen gün ve saatler arasında asmanız gerekmektedir.
 • Poster sunumunuz için size iletilecek sunum saati aralığında posterinizin başında olmanızı rica ediyoruz.